Velkommen til Prærien - Aulum Læs om Prærien Kontakt os her
Prærien – Aulum Kristne Daginstitution

Prærien: Vuggestue, børnehave og daginstitution i Aulum

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med hjemsted i Herning Kommune. Daginstitutionen er oprettet i april 2012 af en forældregruppe med tilknytning til Aulum Kristne Friskole, og daginstitutionen står i tilslutning til og samarbejder med Aulum Kristne Friskole.

Præriens værdier

I Prærien vil vi gerne være forpligtet på, at vi arbejder med mennesker, der alle er skabt i Guds billede. Vi arbejder med værdierne ”Det unikke menneske”, ”Glæde og begejstring” og ”Fællesskab”. Det er begreber, som synliggør det, vi finder væsentligt i det daglige arbejde med børnene. Præriens værdier udtrykker dermed, hvad vi foretrækker, og hvordan vi værdsætter det grundlag, daginstitutionen bygger sin virksomhed på.

Nærhed for børnene

Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering forsøger altid at tilgodese nærhedsprincippet og udtrykke, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

Højt til loftet og vidt til væggene

Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og årets rytme, -det er vigtigt for os at formidle kristendommens værdier i ord og ikke mindst handling, så de får gode værdier med som grundlag i det liv, de står foran.