Prærien – Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, jvf. institutionens vedtægter.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer hvoraf mindst tre medlemmer skal være forældre til børn på daginstitutionen.

Bestyrelsens medlemmer vælges således:

  • To medlemmer vælges ved det ordinære forældrekredsmøde af og blandt forældrene til børn på daginstitutionen. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.
  • To medlemmer vælges af skolekredsen ved Aulum Kristne Friskole. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.
  • Et medlem vælges af Aulum Kristne Friskoles bestyrelse. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.

Hielke Wiersma

Formand. Valgt af forældrekredsen 2020. Far til Maddie

Miriam Maagaard

Næstformand. Valgt af skolebestyrelsen på Aulum Kristne Friskole. Mor til Silje og Zakarias

Kristoffer Stilling

Kassér. Valgt af skolekredsen 2019. Far til Ida og Aksel

Maria Meldgaard

Sekretær. Valgt af skolekredsen 2020. Mor til Andrea og Mathias

Elisabeth Jacobsen

Valgt af forældrekredsen 2019. Mor til Silje

Prærien - Aulum Kristne Daginstitution   |   Østergade 13,7490 Aulum   |   Tlf.: 21 96 41 81   |   praerien@prærienaulum.dk

Copyright © Prærien