Om Prærien

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med hjemsted i Herning Kommune

Daginstitution i Aulum

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med hjemsted i Herning Kommune. Daginstitutionen er oprettet i april 2012 af en forældregruppe med tilknytning til Aulum Kristne Friskole, og daginstitutionen står i tilslutning til og samarbejder med Aulum Kristne Friskole.

Daginstitutionen fungerer som ”privat leverandør af dagtilbud” godkendt af Herning Kommune, og vi driver dermed daginstitution i overensstemmelse med nugældende dagtilbudslov.

Prærien indrette i 630 m2 tidssvarende og fremtidssikrede rammer, og faciliteterne er godkendt til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Vi ønsker dog en års gennemsnitlig normering på 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som et grundlag i deres fremtidige liv.

Nærhed for børnene

Vi vil stræbe efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sine store vider og “høje himmel” giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at “indtage nyt land”. Børnehavens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge tilgodese nærhedsprincippet. Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

Fra denne side kan du se en liste over alle mulige informationer. Den bliver løbende udbygget, så kontakt os endelig, hvis du mangler viden om noget i forbindelse med Prærien – så kan det være, det kommer med her…