Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, jvf. institutionens vedtægter.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen, jvf. institutionens vedtægter.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer hvoraf mindst tre medlemmer skal være forældre til børn på daginstitutionen.

Bestyrelsens medlemmer vælges således:

  • To medlemmer vælges ved det ordinære forældrekredsmøde af og blandt forældrene til børn på daginstitutionen. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.
  • To medlemmer vælges af skolekredsen ved Aulum Kristne Friskole. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.
  • Et medlem vælges af Aulum Kristne Friskoles bestyrelse. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.