Dagligdagen

PRÆRIENS VUGGESTUE – ”JORDEGERNE”

Vuggestuen har deres egne faciliteter i institutionen, med plads til 12 børn. Ved ”fuldt børnetal” er der fast tilknyttet to pædagoger og to pædagogmedhjælper.
Ud over vuggestuens egne faciliteter benytter vuggestuen også i nogen grad Præriens øvrige muligheder fx værksted, grupperum, fællesområder og legeplads. Dermed benytter vi os af at være en integreret institution, hvor børnene stille og roligt kan blive fortrolige med det liv og de muligheder Prærien kan tilbyde.
Vuggestuen arbejder med afsæt i daginstitutionens værdier og pædagogisk praksis og vil desuden lægge stor vægt på den anerkendende tilgang, hvor vi ser barnet, læser og forstår dets behov, sætter ord på handling, følge dets initiativer og guider det.
DAGSRYTME – Vuggestue
kl. 6:25 - 7.30: Der åbnes sammen med børnehaven i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise morgenmad.
Kl. 7.30: Vi går ind i vuggestuens faciliteter, hvor der forsat er mulighed for at spise morgenmad og ro til leg i børnenes niveau.
Kl 9:00: Formiddagsmad.
Kl. 9:30 - 11.00: Leg og aktiviteter ude og inde.
Kl. 11:00: Frokost, herefter pusles og puttes.
Kl. 14:30: Eftermiddagsbid.
Kl. 16:00: Vuggestuens faciliteter lukkes ned og dagen sluttes af i fællesrummet sammen med de øvrige børn i Prærien.

Præriens børnehave

Vi har opdelt børnene i 3 grupper, ”Vildhestene”, ”Bøflerne” og ”Bjørnene”. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det liv der leves i gruppen. Der er ikke faste ”skiftetidspunkter”. Børnene skifter gruppe når vi vurdere at de er klar til det.

Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange.  Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien.

Bøflerne er Præriens gruppe for de ”mellemste” årgange.  Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.

Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang.  Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.

Dagsrytme i Børnehave

Prærien tilbyder morgenmad indtil kl. 08:15.  Vi vil meget gerne opfordre til, at denne mulighed benyttes i forhold til de børn, som møder tidligt. 

Kl. 08:45 samles alle børnehavebørn til morgensang der indeholder bibelfortælling, morgenbøn og ”bevægelsessange. Herefter spises der lidt fra madpakken.

Ca. kl. 09:30 kan formiddagens eventuelle aktiviteter gå i gang. 

Ca. kl. 11:00 samles vi i Præriens 3 børnegrupper. Her vil børnene deltage i et mindre fællesskab og der spises madpakker. Efterfølgende vil der være mulighed for at sove til middag for de børn, som har behov for det. 

Ca. kl. 14.00 er der eftermiddagsmad. 

vildhesteneboflernebjornene

Aflevering og afhentning

Vi vil gerne, at I henvender jer til personalet, når I afleverer og afhenter jeres barn. Det vil være en fordel, at vi bliver informeret, når jeres børn møder senere end kl. 9:30. Samtidig vil vi gerne vide, hvis børnene evt. holder fri. Vi vil meget gerne, at I sender os en "sms", hvis det kan lade sig gøre. Når jeres barn hentes, er det vigtigt, at det får lov til at rydde op eller afslutte legen på en hensigtsmæssig måde.

Klik her for at læse mere i vores informationsfolder