Dagligdagen

Alle ansatte på Prærien, har respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde

Nærvær, omsorg og tryghed

På Prærien er nærvær, omsorg og tryghed 3 nøgleord i vores tilgang til børnene. Forudsætningen for udvikling er et trygt barn, og vores struktur og organisering tilgodeser at personalet har en nærværende relationer til alle børn.

For at understøtte børnenes ret til at være barn, i at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo, er det vigtigt for os, at de får udfordringer, de på eget initiativ kan udfordre sig selv og andre med, i alle situationer og sammenhænge.

På Prærien opfatter vi grundlæggende børn som kompetente og selvstændige, og vi ønsker at vise børnene at vi har tillid til, at de kan være medskabere af egen læring og udvikling.

Alle ansatte på Prærien, har respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

Præriens vuggestue – ”jordegerne”

Vuggestuen har deres egne faciliteter i institutionen, med plads til 12 børn. Ved ”fuldt børnetal” er der fast tilknyttet to pædagoger og to pædagogmedhjælper.

Ud over vuggestuens egne faciliteter benytter vuggestuen også i nogen grad Præriens øvrige muligheder fx værksted, grupperum, fællesområder og legeplads. Dermed benytter vi os af at være en integreret institution, hvor børnene stille og roligt kan blive fortrolige med det liv og de muligheder Prærien kan tilbyde.

Vuggestuen arbejder med afsæt i daginstitutionens værdier og pædagogisk praksis og vil desuden lægge stor vægt på den anerkendende tilgang, hvor vi ser barnet, læser og forstår dets behov, sætter ord på handling, følge dets initiativer og guider det.

Dagsrytme – Vuggestue

Kl. 06.25 – 07.30Der åbnes sammen med børnehaven i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise morgenmad.
Kl. 07.30Vi går ind i vuggestuens faciliteter, hvor der forsat er mulighed for at spise morgenmad og ro til leg i børnenes niveau.
Kl. 09.00Formiddagsmad.
Kl. 09.30 - 11.00Leg og aktiviteter ude og inde.
Kl. 11.00Frokost, herefter pusles og puttes.
Kl. 14.30Eftermiddagsbid.
Kl. 16.00Vuggestuens faciliteter lukkes ned og dagen sluttes af i fællesrummet sammen med de øvrige børn i Prærien.

Præriens børnehave

Vi har opdelt børnene i 3 grupper, ”Vildhestene”, ”Bøflerne” og ”Bjørnene”. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det liv der leves i gruppen. Der er ikke faste ”skiftetidspunkter”. Børnene skifter gruppe når vi vurdere at de er klar til det.

Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange. Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien.

Bøflerne er Præriens gruppe for de ”mellemste” årgange. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.

Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.

Dagsrytme – Børnehave

Prærien tilbyder morgenmad indtil kl. 07:30. Vi vil meget gerne opfordre til, at denne mulighed benyttes i forhold til de børn, som møder tidligt.

Ca. kl. 09.30Kan formiddagens eventuelle aktiviteter gå i gang.
Ca. kl. 11.00Samles vi i Præriens 3 børnegrupper. Her vil børnene deltage i et mindre fællesskab og der spises madpakker. Efterfølgende vil der være mulighed for at sove til middag for de børn, som har behov for det.
Ca. kl. 14.00Er der eftermiddagsmad.