Medarbejderne

Præriens bestyrelse prioriterer personalets videreuddannelse, for at opnå høj faglig niveau.

Prærien er en privat daginstitution

Prærien er en privat daginstitution, der prioriterer god personalenormering og dermed vil tilgodese nærhedsprincippet. 2/3 af personalet er pædagogisk uddannet. I personalegruppen er der endvidere en uddannet sprogkoordinator og – motorikvejleder. En del af personalet har deltaget på ”Fri for mobberi” kurser. Præriens bestyrelse prioriterer personalets videreuddannelse, for at opnå høj faglig niveau.