Medarbejderne

Præriens bestyrelse prioriterer personalets videreuddannelse, for at opnå høj faglig niveau.

Prærien er en privat daginstitution, der prioriterer god personalenormering

Prærien er en privat daginstitution, der prioriterer god personalenormering og dermed vil tilgodese nærhedsprincippet. 2/3 af personalet er pædagogisk uddannet.

Vi har en stabil personalegruppe, hvoraf tre har været med helt fra Præriens første dag. I personalegruppen vægter vi medmenneskelighed, faglighed og ordentlighed højt, ligesom vi løbende deltager i relevante uddannelser og kurser. Vi ser en stor fordel i vores forskelligheder som medmennesker og som kollegaer.

I personalegruppen er der endvidere en uddannet sprogkoordinator og – motorikvejleder. En del af personalet har deltaget på ”Fri for mobberi” kurser. Præriens bestyrelse prioriterer personalets videreuddannelse, for at opnå høj faglig niveau.