Styrket pædagogisk læreplan

Styrket pædagogisk læreplan

På denne side kan du læse om, Prærien – Aulum Kristne Daginstitutions pædagogiske læreplan, der som loven kræver, er udarbejdet med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.

Det fremgår, hvordan vi hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det fremgår, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende temaer.