Til Nye forældre

Daginstitutionen fungerer som "privat leverandør af dagtilbud" godkendt af Herning Kommune, og vi driver dermed daginstitution i overensstemmelse med nugældende dagtilbudslov.

Prærien - Aulum Kristne Daginstitutions pædagogiske praksis og personalenormering forsøger altid at tilgodese nærhedsprincippet og udtrykke, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

bålhyggeNormering

Børnehaven er normeret til 45 børn, ca. 15 pr. årgang.

Vuggestuen er normeret til 12 børn.

Pris

Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er et heldags tilbud og takseres efter gældende "egenbetaling for børnehaveplads u/mad" i

Herning kommune. Der er søskendetilskud til familier med mere end ét barn i Herning kommunes daginstitutioner/dagpleje eller som modtager tilskud til privat pasning. Søskendetilskuddet vil automatisk blive fratrukket opkrævningen.

Der kan søges om hel eller delvis økonomisk friplads til børn i daginstitutioner og dagpleje. Friplads søges via Herning kommune, "PladsZonen", når dit barn er indmeldt i et dagtilbud.

trøstebamse

Indskrivning

Der optages børn under hensyntagen til børnenes alder og søskende i daginstitutionen. Daginstitutionen benytter ikke Herning Kommunes pladsanvisning. I stedet kan der ansøges om plads ved direkte kontakt til daginstitutionen.

Indskrivningsblanket kan hentes her: tryk

Aflevering og afhentning

Vi vil gerne, at I henvender jer til personalet, når I afleverer og afhenter jeres barn. Det vil være en fordel, at vi bliver informeret, når jeres børn møder senere end kl. 9:30. Samtidig vil vi gerne vide, hvis børnene evt. holder fri. Vi vil meget gerne, at I sender os en "sms", hvis det kan lade sig gøre. Når jeres barn hentes, er det vigtigt, at det får lov til at rydde op eller afslutte legen på en hensigtsmæssig måde.

 

Børnegrupper

I Prærien har vi opdelt børnene i 4 grupper,

"Jordegern" som er Præriens vuggestuegruppe.

"Vildhestene", "Bøflerne" og "Bjørnene" er børnehavens 3 grupper. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det liv der leves i gruppen. Der er ikke faste

"skiftetidspunkter". Børnene skifter gruppe når vi vurdere at de er klar til det.

Jordegernjordegern

Nærvær, omsorg, tryghed, knus og kram er en stor del af vores hverdag og det ligger vi til en hver tid meget stor vægt på. Barnet får gode oplevelser af at være selvhjulpen, og vi arbejder med udgangspunkt i barnets kunnen og lyst til fx selv at spise, mærke på maden, deltage i borddækning, hælde mælk op fra små kander, selv kravle op og ned fra stolene samt ved af- og påklædning styrker vi dets selvværdog selvtillid.

vildhesteneVildhestene

er Præriens gruppe for de yngste årgange. Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien.

boflerneBøflerne

er Præriens gruppe for de "mellemste" årgange. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.

bjorneneBjørnene

er Præriens gruppe for den ældste årgang. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.

 

Tryk her, for at læse Prærien - Aulum Kristne Daginstitutions informationsfolder

Tryk her for at læse vuggestuens velkomstfolder

Tryk her for at læse mere om Prærien - Aulum Kristne Daginstitutions førskolearbejde, Klar - Parat - Skole

Indskrivnings formular, Prærien - Aulum Kristne Daginstitution