Til nye forældre

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution oprettet af en forældre gruppe med tilknytning til Aulum Kristne Friskole.

Prærien er en privat daginstitution

En daginstitution med rødder og vinger

En god hverdag – hver dag. For børn, forældre og personale på Prærien, det er vores vision!

Vi drømmer om at være en institution, der møder alle, hvor de er, som de er. At alle i deres liv på Prærien bliver mødt med en pædagogik og et kristent livssyn, der giver mod til at tro på sig selv og være en del af fællesskabet. Vi ønsker at være kendetegnet ved tryghed og nærvær – fordi vi prioriterer god normering i et inspirerende miljø.

Prærien er en privat uafhængig daginstitution, som blev oprettet i 2013 og siden 2016 har fungeret i nye tidssvarende lokaler. Vi er normeret til 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, men har plads til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Vi stræber efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sit ”højt til himlen og vidt til væggene” giver plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at tage næste skridt i deres udvikling mentalt såvel som fysisk.

Vores pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Vi arbejder allerede nu efter den minimumsnormering, som på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft 2024, og vi prioriterer at have en kvalificeret, fleksibel og omstillingsparat personalegruppe. Derudover forholder vi os naturligvis løbende til de nyeste pædagogiske principper, hvilket blandt andet betyder, at ”De Styrkede Pædagogiske Læreplaner” har været en del af vores arbejde siden august 2020.

Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

Prærien er en lille daginstitution, hvilket giver gode muligheder for at være tæt på alle børn og deres familier. Dette betyder f.eks. at børnene aldrig oplever at de er sammen med en ukendt voksen og personalet aldrig er sammen med et barn de har en sekundær relation til. Vi for mulighed for at værdsætte det relationære så meget, at børnene i mange sammenhænge kan vælge den voksen, de i den givne situation, ønsker at være sammen med.

Bestil tid til en rundvisning

Overvejer I om jeres barn eventuelt skal indskrives i Præriens vuggestue eller børnehave, vil vi meget gerne arrangerer en rundvisning for jer. Det kan også være I har spørgsmål eller ligende, så svarer vi naturligvis også gerne på dem. I kan booke tid ved at ringe eller sende en sms til os på telefon 21964181

Børnegrupper

I Prærien har vi opdelt børnene i 4 grupper, “Jordegern” som er Præriens vuggestuegruppe. “Vildhestene”, “Bøflerne” og “Bjørnene” er børnehavens 3 grupper. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det liv der leves i gruppen. Der er ikke faste “skiftetidspunkter”. Børnene skifter gruppe når vi vurdere at de er klar til det.

Pris for daginstitution

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er et heldags tilbud og takseres efter gældende “egenbetaling for børnehaveplads u/mad” i

Herning kommune. Der er søskendetilskud til familier med mere end ét barn i Herning kommunes daginstitutioner/dagpleje eller som modtager tilskud til privat pasning. Søskendetilskuddet vil automatisk blive fratrukket opkrævningen.

Der kan søges om hel eller delvis økonomisk friplads til børn i daginstitutioner og dagpleje. Friplads søges via Herning kommune, “PladsZonen”, når dit barn er indmeldt i et dagtilbud.

Normering

Prærien er indrettet i 630 m2 tidssvarende og fremtidssikrede rammer, og faciliteterne er godkendt til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Vi ønsker dog en årsgennemsnitlig på 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vores pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Vi arbejder allerede nu efter den minimumsnormering, som på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft 2024

Indskrivning

Der optages børn under hensyntagen til børnenes alder og søskende i daginstitutionen. Daginstitutionen benytter ikke Herning Kommunes pladsanvisning. I stedet kan der ansøges om plads ved direkte kontakt til daginstitutionen.

Jordegern

Nærvær, omsorg, knus og kram er en stor del af vores hverdag.

Læs mere

Og det ligger vi til en hver tid meget stor vægt på. Barnet får gode oplevelser af at være selvhjulpen, og vi arbejder med udgangspunkt i barnets kunnen og lyst til fx selv at spise, mærke på maden, deltage i borddækning, hælde mælk op fra små kander, selv kravle op og ned fra stolene samt ved af- og påklædning styrker vi dets selvværd og selvtillid.

Vildhestene

Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange.

Læs mere

Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien.

Bøflerne

Bøflerne er Præriens gruppe for de “mellemste” årgange.

Læs mere

Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.

Bjørnene

Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang.

Læs mere

Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.