Til nye forældre

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution oprettet af en forældre gruppe med tilknytning til Aulum Kristne Friskole.

Prærien er en privat daginstitution

En daginstitution med rødder og vinger

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution oprettet af en forældre gruppe med tilknytning til Aulum Kristne Friskole. Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som et grundlag i deres fremtidige liv.

Vi vil stræbe efter at inspirere børns fantasi, og at ”Prærien” med sine store vider og ”høje himmel” giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at ”indtage nyt land”. Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge tilgodese nærhedsprincippet.

Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

Prærien er en lille daginstitution, hvilket giver gode muligheder for at være tæt på alle børn og deres familier. Dette betyder f.eks. at børnene aldrig oplever at de er sammen med en ukendt voksen og personalet aldrig er sammen med et barn de har en sekundær relation til. Vi for mulighed for at værdsætte det relationære så meget, at børnene i mange sammenhænge kan vælge den voksen, de i den givne situation, ønsker at være sammen med.

Bestil tid til en rundvisning

Overvejer I om jeres barn eventuelt skal indskrives i Præriens vuggestue eller børnehave, vil vi meget gerne arrangerer en rundvisning for jer. Det kan også være I har spørgsmål eller ligende, så svarer vi naturligvis også gerne på dem. I kan booke tid ved at ringe eller sende en sms til os på telefon 21964181

Børnegrupper

I Prærien har vi opdelt børnene i 4 grupper, “Jordegern” som er Præriens vuggestuegruppe. “Vildhestene”, “Bøflerne” og “Bjørnene” er børnehavens 3 grupper. Grupperne tager hensyn til, at alle kan honorere det liv der leves i gruppen. Der er ikke faste “skiftetidspunkter”. Børnene skifter gruppe når vi vurdere at de er klar til det.

Pris for daginstitution

Prærien – Aulum Kristne Daginstitution er et heldags tilbud og takseres efter gældende “egenbetaling for børnehaveplads u/mad” i

Herning kommune. Der er søskendetilskud til familier med mere end ét barn i Herning kommunes daginstitutioner/dagpleje eller som modtager tilskud til privat pasning. Søskendetilskuddet vil automatisk blive fratrukket opkrævningen.

Der kan søges om hel eller delvis økonomisk friplads til børn i daginstitutioner og dagpleje. Friplads søges via Herning kommune, “PladsZonen”, når dit barn er indmeldt i et dagtilbud.

Normering

Prærien er indrettet i 630 m2 tidssvarende og fremtidssikrede rammer, og faciliteterne er godkendt til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Vi ønsker dog en årsgennemsnitlig normering på 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Indskrivning

Der optages børn under hensyntagen til børnenes alder og søskende i daginstitutionen. Daginstitutionen benytter ikke Herning Kommunes pladsanvisning. I stedet kan der ansøges om plads ved direkte kontakt til daginstitutionen.

Jordegern

Nærvær, omsorg, knus og kram er en stor del af vores hverdag.

Læs mere

Og det ligger vi til en hver tid meget stor vægt på. Barnet får gode oplevelser af at være selvhjulpen, og vi arbejder med udgangspunkt i barnets kunnen og lyst til fx selv at spise, mærke på maden, deltage i borddækning, hælde mælk op fra små kander, selv kravle op og ned fra stolene samt ved af- og påklædning styrker vi dets selvværd og selvtillid.

Vildhestene

Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange.

Læs mere

Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien.

Bøflerne

Bøflerne er Præriens gruppe for de “mellemste” årgange.

Læs mere

Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig.

Bjørnene

Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang.

Læs mere

Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen.